Startseite » 361 Lasswitz (Lasowice) III

361 Lasswitz (Lasowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLasswitz · · · Lasowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1856

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1074, b.p. (1856)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEME: | SIEGEL | LASZWITZ | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 361