Startseite » 363 Lichtenberg (Kolnica) I     

363 Lichtenberg (Kolnica) I     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLichtenberg · · · Kolnica
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Topographisch

            

Datacja odcisku: 1820

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911);

APOp, SP w Grodkowie, sygn. 246, b.p. (1820)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LICHTENBERG GEMEIN SIG || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kościół lub kaplica z kopułą, po obu stronach wyrastają po trzy kwiaty

Publikacje: opis i ryc. Kutzer GKNG ryc. 20; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 363