Startseite » 372 Lobedau (Lubiatów) II    

372 Lobedau (Lubiatów) II    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLobedau · · · Lubiatów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale, Blumen- und Kräutermotive

               

Datacja odcisku: 1773

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5655, k. 17 (1773), k. 23 (1782), sygn. 4915, k. 1 (1793), sygn. 6273, k. 3 (1800); APOp,

SP w Grodkowie, sygn. 1074, b.p. (1787)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LOBEDAU GEMEIN SIEGEL || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} przebite strzałami serce, z którego wierzchołka wyrastają trzy kwiaty, u stóp serca leżą dwie skrzyżowane kosy, skierowane ostrzami ku górze

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 372