Startseite » 386 Nitterwitz (Nieradowice) II   

386 Nitterwitz (Nieradowice) II   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNitterwitz  · · · Nieradowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

     

 Datacja odcisku: 1828

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6064, k. 74, 83 (1828), sygn. 6055, k. 11 (1839); APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1048, b.p. (1856)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} NITTERWIZ GEMEIN [[SIEG]] || GROTT[[KAU]] | CR[[EIS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop stojący z kosą o ostrzu skierowanym w dół

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 386