Startseite » 397 Reisendorf (Rusinowice) I

397 Reisendorf (Rusinowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćReisendorf · · · Rusinowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

 

 

Datacja odcisku: 1874

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Grodkowie, sygn. 276, b.p. (1874)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} REISENDORF GEMEIN SIG || GROTTKAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa skrzyżowane snopy zboża

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 397