Startseite » 398 Reisendorf (Rusinowice) II        

398 Reisendorf (Rusinowice) II        

Obraz ilustruje opisaną pieczęćReisendorf · · · Rusinowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1822

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5260, k. 27 (1822)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI | SIEGEL | REISENDORF | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 398