Startseite » 4 Autischkau (Ucieszków) III

4 Autischkau (Ucieszków) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAutischkau · · · Ucieszków
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Staatswappen

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: 1859 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 408, s. 92 (1859), sygn. 593, s. 250 (1904), APOp, WP w Koźlu, sygn. 150, b.p. (1887), sygn. 40, s. 156 (1927)

Legenda pieczęci w otoku i polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SIEGEL || + COSEL +

W polu: DER | GEMEINDE | AUTISCHKAU | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 4

Uwagi: kolejna pieczęć z 1936 roku wizerunkowa z rysunkiem przedstawiającym pług i ostrze kosy, APOp, RO, sygn. 51010, b.p. (1936)

 

Schlagwörter: