Startseite » 402 Rogau (Rogów) II   

402 Rogau (Rogów) II   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRogau · · · Rogów
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

                          

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm Kształt pieczęci: okrągła Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROGAU GE[[MEIN]] SIEGEL : || GROTTGAU | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} nad murawą dwie skrzyżowane kosy, nad nimi lilia heraldyczna (?) i dwie gwiazdy lub ptaki w locie (?)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 402