Startseite » 421 Tschauschwitz (Suszkowice) I

421 Tschauschwitz (Suszkowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTschauschwitz · · · Suszkowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1852

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6261, k. 20 (1852), sygn. 4924, k. 36 (1838)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} TSCHAUSCHWIZ GEMEIN SIG || GROTTKAU | *CREIS*

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} z pagórka wyrastają trzy (pięć?) kwiaty lub kłosy zboża, po obu stronach sierp w słup Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 421