Startseite » 423 Tscheschdorf (Cieszanowice) I

423 Tscheschdorf (Cieszanowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTscheschdorf · · · Cieszanowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1837

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5272, k. 11 (1790), k. 59 (1837), k. 90 (1858), sygn. 6283, k. 106 (1865)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} TSCHESDORF GEMEIN SI. || GROTTGAU | *CREIS*

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy skrzyżowane narzędzia rolnicze: sierp, cep, łopata

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 423