Startseite » 428 Ullersdorf (Ulanowice) III     

428 Ullersdorf (Ulanowice) III     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćUllersdorf · · · Ulanowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

      

 Datacja odcisku: 1858

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1090, b.p. (1858), sygn. 1048, b.p. (1868)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI. | SIEGEL | ULLERSCHDO | GROTTKAU | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 428