Startseite » 430 Voigtsdorf (Wójtowice)

430 Voigtsdorf (Wójtowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćVoigtsdorf · · · Wójtowice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1886

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 177, b.p. (1886), sygn. 196, b.p. (1915)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || GROTTKAU.

W polu: VOIGTSDORF | KREIS (w górnej części pola nad napisem ornament ozdobny)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 430