Startseite » 433 Weidich (Pasieki) III

433 Weidich (Pasieki) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWeidich · · · Pasieki
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1090, b.p. (1841, 1850), sygn. 1048, b.p. (1868)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI: | SIEGEL | WEIDICH | GROTTKA: | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 433