Startseite » 436 Woitz (Wójcice) III

436 Woitz (Wójcice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWoitz · · · Wójcice
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1836

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 21 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5813, k. 50 (1836), b.p. (1830); sygn. 4960, k. 14 (1799), k. 180 (1838), sygn. 4496, b.p. (1837), sygn. 5615, k. 44 (1850); APOp, Akta miasta Nysy, sygn. 838, s. 289 (1828)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEI. | SIEGEL | WOITZ | GROTTKA: | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 436