Startseite » 439 Zauritz (Zurzyce)

439 Zauritz (Zurzyce)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZauritz · · · Zurzyce
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1818

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6252, k. 47 (1818), k. 73 (1827)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ZAURIZ GEMEIN SIEGEL || GROTTKAU | CREIS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} po lewej stronie lemiesz pługa w słup, po prawej brona w skos, nad lemieszem i broną trudny do zidentyfikowania obiekt

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 439