Startseite » 44 Gieraltowitz (Gierałtowice) I

44 Gieraltowitz (Gierałtowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGieraltowitz · · · Gierałtowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1818

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1855

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 16624, k. 5 (1818)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[GIERALTOWITZ GEM: SIG: || IN COSLER | CREYS]]

Opis pola pieczęci: drzewo liściaste, za nim dwie skrzyżowane siekiery

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 44

 

Schlagwörter: