Startseite » 441 Zedlitz (Siedlec) II

441 Zedlitz (Siedlec) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćZedlitz · · · Siedlec
Kreis Grottkau · · · powiat grodkowski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ZEDLITZ GEMEIN SIEGEL || GROTTKAU | · CREIS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług, nad nim sierp

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 441