Startseite » 460 Deutsch Würbitz (Wierzbica Dolna) II

460 Deutsch Würbitz (Wierzbica Dolna) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeutsch Würbitz · · · Wierzbica Dolna
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Wappen

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM. DEUTSCH. WÜRBITZ || KREIS | CREUTZBURG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} godło – lilia heraldyczna

Publikacje: opis Wilpert VII.45; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 460

Uwagi: wizerunek lilii na pieczęci z 1936 r. (APOp, RO, sygn. 62559, b.p.)