Startseite » 466 Gottersdorf (Gotartów) I   

466 Gottersdorf (Gotartów) I   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGottersdorf · · · Gotartów
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Waldmotive

           

 Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 18 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} • GOTTERS. DORFE GEMEIN. SIGEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo liściaste (lipa?) rosnące na wzgórzu

Publikacje: opis Wilpert VII.16; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 466