Startseite » 47 Gnadenfeld (Pawłowiczki)

47 Gnadenfeld (Pawłowiczki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGnadenfeld · · · Pawłowiczki
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Justitia

 

Datacja odcisku: 1906

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 60283, b.p. (1906), APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 243 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDESIEGEL GNADENFELD KREIS COSEL.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Temida trzymająca wzniesiony miecz w prawej, a wagę w lewej ręce

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 47

Schlagwörter: