Startseite » 473 Jeroltschütz (Gierałcice)     

473 Jeroltschütz (Gierałcice)     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćJeroltschütz · · · Gierałcice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Wappen

          

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1745 – XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: ryc. Wilpert nr 175

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * JEROLTSCHUTZER GERICHTSSIEGEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} korona, nad którą stoi kogut zwrócony w prawą stronę, zza grzbietu koguta wystają cztery kłosy pszenicy, obok data 1745

Publikacje: opis Wilpert VII.19, ryc. Wilpert nr 175; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 473

Uwagi: kogut z herbu von Naefe und Obischau (od 1749 r. własność Karola Henryka von Naefe)