Startseite » 479 Lowkowitz (Łowkowice) I     

479 Lowkowitz (Łowkowice) I     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLowkowitz · · · Łowkowice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Wappen

        

Datacja odcisku: 1837

Chronologia odcisku: 1774 – 1837

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Kluczborku, sygn. 5575, b.p. (1837), sygn. 1462, k. 103v (1835)

Legenda pieczęci w otoku: LOFFK[[O]]WITZ GEM: SIG: || CREUTZBURG | *CREISS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} krzyż, pod nim sześcioramienna gwiazda, nawiązuje do herbu Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą

Publikacje: opis Wilpert VII.23; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 479

Uwagi: własność krzyżowców z czerwoną gwiazdą, P. Dittrich, BK