Startseite » 482 Ludwigsdorf (Biadacz)    

482 Ludwigsdorf (Biadacz)    

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLudwigsdorf · · · Biadacz
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Waldmotive

              

Datacja odcisku: 1800

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Kluczborku, sygn. 1655, k. 3 (1800)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} AMTS LUDWIGSDORFF GM || CREUTZBURG | *CREISS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo wyrastające z murawy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 482