Startseite » 483 Margsdorf (Markotów, od 2002 r. Markotów Duży) I

483 Margsdorf (Markotów, od 2002 r. Markotów Duży) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMargsdorf · · · Markotów
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1829

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Kluczborku, sygn. 1690, k. 91 (1829)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} AMTS MARGSDORFF GEM || CREUTZBURG | *CREISS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu otoczony wieńcem lemiesz pługa w słup i wyrastające z niego trzy kłosy zboża

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 483