Startseite » 484 Margsdorf (Markotów, od 2002 r. Markotów Duży) II     

484 Margsdorf (Markotów, od 2002 r. Markotów Duży) II     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMargsdorf · · · Markotów
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Rustikale

            

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1847 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} AMTS GEMEINDE MARGSDORF || CREUTZBURGER | KREISES. | 1847

Opis pola pieczęci: na kartuszu otoczony wieńcem lemiesz pługa w słup i wyrastające z niego trzy kłosy zboża

Publikacje: opis Wilpert VII.24; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 484