Startseite » 491 Nieder Ellguth (Ligota Dolna) II

491 Nieder Ellguth (Ligota Dolna) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNieder Ellguth · · · Ligota Dolna
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Wappen, Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1777

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, Akta miasta Kluczborka, sygn. 798, b.p. (1777)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} OBER ELLGUTH […]|| CREUTZBURG | CREIS | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} krzyż patriarchalny, po lewej litera B; może nawiązanie do herbu Pilawa

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 491