Startseite » 498 Polnisch Würbitz (Wierzbica Górna) I

498 Polnisch Würbitz (Wierzbica Górna) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolnisch Würbitz · · · Wierzbica Górna
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1817
Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 29 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Wołczynie, sygn. 1101, s. 3, 14, 21 (1807, 1817, 1818)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} *POL: WURBITZER · GEMEIN · SIG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo (sosna?) wyrastające z murawy

Publikacje: opis Wilpert VII.46; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 498

Schlagwörter: