Startseite » 499 Polnisch Würbitz (Wierzbica Górna) II           

499 Polnisch Würbitz (Wierzbica Górna) II           

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPolnisch Würbitz · · · Wierzbica Górna
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Waldmotive

                 

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1875 – 1933

Wymiary odcisku: 25 x 30 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM. POL. WURBITZ KR. KREUZBURG || 1875.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} drzewo iglaste (świerk?) wyrastające z murawy

Publikacje: opis Wilpert VII.46; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 499