Startseite » 50 Gross Ellguth (Ligota Wielka) I

50 Gross Ellguth (Ligota Wielka) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Ellguth · · · Ligota Wielka
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1837

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2096, s. 89 (1837), sygn. 1208, b.p. (1849)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GROS ELLGOTT GEM: S: || IN COSLER | CREYS

Opis pola pieczęci: Agnus Dei baranek z aureolą niosący proporzec, skierowany w prawą stronę

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 469; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 50

Schlagwörter: