Startseite » 500 Prittwitz (Przybkowice) I             

500 Prittwitz (Przybkowice) I             

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPrittwitz · · · Przybkowice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Waldmotive

 

Datacja odcisku: 1785

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Kluczborku, sygn. 1730, k. 1v (1785)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} • COLONIE · PRITTWITZ · G[[EM]] · [[S]]IGLE

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy drzewa o stożkowatych koronach, środkowe drzewo najwyższe, wyrastające z murawy

Publikacje: opis Wilpert VII.28; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 500