Startseite » 503 Reinersdorf (Komorzno) I  

503 Reinersdorf (Komorzno) I  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćReinersdorf · · · Komorzno
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Rustikale

         

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1774 – 1845

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} REINERSDORFER GEM SIG || CREUTZBURG | [[CREISS]] | [[1774]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy kłosy zboża wyrastające z murawy

Publikacje: opis Wilpert VII.30; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 503