Startseite » 505 Roschkowitz (Roszkowice) I

505 Roschkowitz (Roszkowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRoschkowitz · · · Roszkowice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Waldmotive, Wappen

 

Datacja odcisku: 1803

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Kluczborku, sygn. 5576, k. 38 (1803), k. 39 (1814)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROSCHKOWITZ · GEM · SIG || CREUTZBURG | *CREISS* | · 1774 ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} róg myśliwski skierowany w prawo

Publikacje: opis Wilpert VII.31; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 505