Startseite » 508 Sarnau (Sarnów)       

508 Sarnau (Sarnów)       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSarnau · · · Sarnów
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Rustikale

                      

                             

Datacja odcisku: 1867

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 1537, b.p. (1867)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} AMTS SARNAU GEMEIN SI || CREUTZBURG |*CREISS* | · 17[[74]] ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu lemiesz pługa w słup

Publikacje: opis Wilpert VII.34; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 508

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1937 r. (APOp, RO, sygn. 67598, b.p.)