Startseite » 509 Schiroslawitz (Sierosławice) I

509 Schiroslawitz (Sierosławice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchiroslawitz · · · Sierosławice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Justitia

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHI[[ROSSLAWITZ S]]IEGIL G || CREUTZBURG | *CREISS* | · 1774 ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} Temida z wagą w lewej ręce i mieczem w prawej; po prawej stronie wyrastają z murawy trzy kwiaty

Publikacje: opis Wilpert VII.35; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 509