Startseite » 526 Wilmsdorf (Dobiercice) I     

526 Wilmsdorf (Dobiercice) I     

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWilmsdorf · · · Dobiercice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Rustikale

        

 Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 1774 – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} WILMSDORFF GEMEIN S. || CREUTZBURG | *CREISS* | · 1774 ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} skrzyżowane narzędzia rolnicze, od prawej: kosa, grabie, cep

Publikacje: opis Wilpert VII.42; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 526