Startseite » 527 Wilmsdorf (Dobiercice) II         

527 Wilmsdorf (Dobiercice) II         

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWilmsdorf · · · Dobiercice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || WILMSDORF | KREIS | CREUTZBURG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} skrzyżowane narzędzia rolnicze, od prawej: kosa, grabie, cep

Publikacje: opis Wilpert VII.42; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 527