Startseite » 530 Wuttendorf (Bogdańczowice) II

530 Wuttendorf (Bogdańczowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWuttendorf · · · Bogdańczowice
Kreis Kreuzburg · · · powiat kluczborski
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: przed 1911
Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.
Wymiary odcisku: Ø 25 mm
Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz
Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM WUTTENDORF || KREIS | CREUTZBURG

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} roślina o dziewięciu okrągłych liściach lub owocach na końcach długich pędów

Publikacje: opis Wilpert VII.47; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 530