Startseite » 539 Auchwitz (Uciechowice) II      

539 Auchwitz (Uciechowice) II      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAuchwitz · · · Uciechowice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Schriftsiegel

     

Datacja odcisku: 1849

Chronologia odcisku: 1849 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Głubczycach, sygn. 38, b.p. (1849)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || LEOBSCHÜTZ

W polu: AUCHWITZ | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 539