Startseite » 541 Babitz (Babice) II  

541 Babitz (Babice) II  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBabitz · · · Babice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Topographisch

                          

Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: koniec XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 67763, b.p. (1887)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE SIEGEL IN BABITZ.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} budynek pomiędzy dwiema wieżami, stojący na murze z cegieł, nad dachami promienie

z nieba

Publikacje: opis Wilpert VI.2; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 541