Startseite » 545 Badewitz (Bogdanowice) III       

545 Badewitz (Bogdanowice) III       

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBadewitz · · · Bogdanowice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1892

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 1958, b.p. (1892, 1909), sygn. 1975, k. 34 (1913)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE BADEWITZ + || KREIS / LEOBSCHUTZ

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu lemiesz pługa i ostrze kosy w słup

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 545