Startseite » 556 Branitz (Branice) II   

556 Branitz (Branice) II   

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBranitz · · · Branice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

                     

Datacja odcisku: 1925

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 63569, b.p. (1925), sygn. 49070, k. 12 (1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BRANITZ-GEM- SIEGEL || LEOBSCHÜTZER | KREIS. (pod napisem ornament ozdobny)

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa w słup, skrzyżowany z deską, po obu stronach narzędzi pięcioramienna gwiazda

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 556

Uwagi: ten sam wizerunek na pieczęci z 1941 r. (APOp, RO, sygn. 69741, b.p.)