Startseite » 561 Damasko (Damasko, dziś część wsi Kazimierz w powiecie prudnickim)

561 Damasko (Damasko, dziś część wsi Kazimierz w powiecie prudnickim)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDamasko · · · Damasko
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: 2. poł XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897)

Legenda pieczęci w otoku: GEMEINDE || LEOBSCHÜTZ

W polu: DAMASKO || [[KREIS]]

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 561