Startseite » 569 Dittmerau (Dziećmarów)      

569 Dittmerau (Dziećmarów)      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDittmerau · · · Dziećmarów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Religiöse Symbole

       

Datacja odcisku: 1893

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1742 – 1911

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, RO, Wydział II, sygn. 3806 (1893)

Legenda pieczęci w otoku: + GEMEINDE DITTMERAU + || KREIS / LEOBSCHÜTZ.

Opis pola pieczęci: na kartuszu święty Michał z wagą i mieczem, patron lokalnego kościoła

Publikacje: opis Wilpert, VI.13; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 569