Startseite » 577 Gläsen (Klisino) II      

577 Gläsen (Klisino) II      

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGläsen · · · Klisino
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

                      

Datacja odcisku: 1826

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 9705, k. 5 (1826)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GLESSEN GEMEIN : SIGEL || LEOBSCHÜTZ | KREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pośrodku pola chomąto, po prawej i lewej stronie po jednym lemieszu pługa w słup

Publikacje: opis Wilpert VI.16; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 577