Startseite » 578 Gläsen (Klisino) III  

578 Gläsen (Klisino) III  

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGläsen · · · Klisino
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

                        

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE GLAESEN * || KREIS | LEOBSCHÜTZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pośrodku pola chomąto (?), po prawej i lewej stronie po jednym lemieszu pługa w słup

Publikacje: opis Wilpert VI.16; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 578