Startseite » 585 Hohndorf (Boguchwałów) II

585 Hohndorf (Boguchwałów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHohndorf · · · Boguchwałów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Topographisch

 

Datacja odcisku: 1832

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 10048, b.p. (1832)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} HOHNDORF : GEM : SIGL || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: budynek kościoła z wieżą, po obu stronach kościoła kwitnące rośliny

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 585