Startseite » 586 Hohndorf (Boguchwałów) III

586 Hohndorf (Boguchwałów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHohndorf · · · Boguchwałów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Topographisch

 

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1810 – XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GERICHTS · AMTS · SIEGEL · DES · GUTHE S · HOHENDORF.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} budynek kościoła z wieżą, na której siedzi dwugłowy orzeł z berłem i mieczem w szponach, po obu stronach kościoła kwitnące krzewy

Publikacje: opis Wilpert VI.19, ryc. Wilpert, nr 20; K. Maler, BO, s. 205; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 586