Startseite » 587 Hohndorf (Boguchwałów) IV

587 Hohndorf (Boguchwałów) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHohndorf · · · Boguchwałów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Andere

 

Datacja odcisku: 1930

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 69880, b.p. (1930)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE HOHNDORF || KREIS | LEOBSCHÜTZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} budynek kościoła, nad którym unosi się kwiat o pięciu płatkach, po obu stronach kościoła krzewy o podłużnych liściach

Publikacje: K. Maler, BO, s. 205; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 587