Startseite » 588 Hratschein (Gródczany)

588 Hratschein (Gródczany)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHratschein · · · Gródczany
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

 

Datacja odcisku: 1888

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 65420, b.p. (1888)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE HRATSCHEIN * || KREIS LEOBSCHÜTZ

Opis pola pieczęci: na kartuszu snop zboża, na nim skrzyżowane narzędzia rolnicze: kosa, grabie i cep

Publikacje: opis Wilpert, VI.20; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 588