Startseite » 594 Kaltenhausen (Studzienica)

594 Kaltenhausen (Studzienica)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKaltenhausen · · · Studzienica
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Topographisch

 

Datacja odcisku: 1835

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 25 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 10367, k. 47 (1835)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[KALTEN]]HAUSEN · GEM : SIEGEL || [[LEOBSCHITZ | CREYS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe niepełne} budynek kuźni i stojący obok koń (?)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 594